Privacystatement

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object.

Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

- naam, adres en contactgegevens zoals uw mailadres en telefoonnummer

- persoonsgegevens die conform de wet door ons verzamelt dienen te worden

- redenen van verkoop of verhuur (verandering van werkkring, groter/kleiner wonen etc)

- de datum van aanmelding van het object, de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan.

- de omschrijving en kenmerken van het object zoals vraagprijs, huurprijs, bouwjaar, oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en WOZ waarde

- beeldmateriaal zoals foto’s, video’s en digitale tekeningen

- redenen van intrekkingen van de verkoop, verhuuropdracht

- indien het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens, zoals de verkoop/verhuur prijs en de transactiedatum

- overige informatie die u aan ons verstrekt

u bent op zoek naar een ander object

wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of aanvuur van een object of een bezichtiging doet bij een object dan kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:

- naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en emailadres

- persoonsgegevens die conform de wet door ons verzameld dienen te worden

- het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen

- gegevens over uw huidige object zoals koop/huurprijs en de reden van koop of huur

- uw leeftijds en inkomenscategorie en gzinssamenstelling

- transactiegegevens van het gekochte of gehuurde object zoals koop of huurprijs en de transactiedatum

- overige informatie die u aan ons verstrekt

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

- naam, adres en contactgegevens zoals het adres, kenmerken van het object, de koop of huurprijs en de transactiedatum

- de reden van koop of huur

- gegevens over het object zoals koop of huurprijs en transactiedatum

- overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor:

U verkoopt of verhuurt uw object of bent op zoek naar een object.

ons makelaarskantoor gebruikt de gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor:

- het onder de aandacht brengen bij het publiek, bijvoorbeeld op Funda, andere verkoop/verhuur sites, onze eigen website en verkoopbrochures

- om taxaties en waardebepalingen uit te voeren

- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren

- het doorgeven van gegevens teneinde de objectadministratie uit te voeren zoals de huurincasso en correspondentie over mutaties, huurverhogingen etc.

- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor, als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons kantoor op info@persoonlijkwonen.com of tel. 0591-750382

U bent op zoek naar een ander object:

wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of de aanvuur van een object of een bezichtiging doet bij een object kunnen uw gegevens worden gebruikt voor:

- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten

- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

- voor het opstellen van formele documenten, koopakte, koopovereenkomst, huurovereenkomst, opdracht tot dienstverlening, of tacatierapport

koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor:

Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor:

- adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht

- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren

- voor het opstellen van formele documenten als koopakte, koopovereenkomst, huurovereenkomst, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport

- het doorgeven van gegevens teneinde de objectadministratie uit te voeren zoals de huurincasso en correspondentie over mutaties, huurverhogingen etc.

Beveiliging en bewaartermijn

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik/toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voorzover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunt u aan ons richten onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen 4 weken op een verzoek tot inzage of correctieverzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons kantoor de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor de wet er verplichtingen conform wettelijke regels zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Heeft u vragen of verzoeken?

Ons makelaarskantoor neemt uw privacy heel serieus, heeft u vragen, verzoeken of opmerkingen dan kunt u ten alle tijde contact met ons opnemen.

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

bezoekadres: Weerdingerstraat 43 te Emmen

mail: info@persoonlijkwonen.com

mail: info@b2bvastgoed.nl

telefoon: 0591-750382